Firma TEPS provádí ...


 
  1. Zhotovení nových a oprava starých střech spočívá v položení modifikovaných bezúdržbových izolačních pásů s posypem písek, břidlice, popřípadě vysekání boulí na stávající krytině, vysušení, vyrovnání a nová aplikace bezúdržbové krytiny jako izolace proti vodě a vlhkosti. Na přání je možno provést zateplení střechy s pochozí krytinou.
  2. Nátěry střech technologií s prodlouženou životností -jedná se o dvojnásobný nátěr izolačních pásů včetně vyčištění střechy a opravy poškozených míst, se zárukou až 12 let.
  3. Firma provádí nátěry ocelových konstrukcí, opravu plechových a alukrtytových střech s nátěry hydroizolační a antikorozní hmotou, vytěsnění spár na nových a starých plechových střechách, nátěry azbestových a eternitových střech s vytěsněním spár, nátěry proti vytváření mechů a lišejníků, nátěry všech kovových prvků s prodlouženou životností.Na všechny nátěry možnost výběru barevných odstínů ze 16 druhů.
  4. V návaznosti na výše uvedené technologie provádíme veškeré výškové práce, výstavbu hromosvodů včetně revizních zpráv.
  5. Provádíme veškeré zemní výkopové práce ruční a strojní včetně odvozu materiálu.


Na výše uvedené práce vypracujeme odborný posudek, technologický postup včetně cenové nabídky jednotlivých prací. Na všechny nabízené technologie poskytujeme prodloužené záruční lhůty.